VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Project Control of the Production System With IR
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Burkovič Jan

Rok vydání: 2007
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J. Project Control of the Production System With IR. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, no. 2-A, pp. 41-44. ISSN 1335-2393.