VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Virtual model of a locomotory subsystem of a service robot in MSC.ADAMS simulation system environment
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: AT&P journal PLUS1
Autoři:

Krys Václav

Kot Tomáš

Rok vydání: 2007
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Krys, V., Kot, T. Virtual model of a locomotory subsystem of a service robot in MSC.ADAMS simulation system environment. AT&P journal PLUS1. 2007. pp. 211-213. ISSN 1336-5010.