VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Design of microtunnelling system excavator aided by CAD system Pro/ENGINEER
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Krys Václav

Halvík J.

Rok vydání: 2007
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Krys, V., Halvík, J. Design of microtunnelling system excavator aided by CAD system Pro/ENGINEER. Acta Mechanica Slovaca. 2007, vol. 11, pp. 99-102. ISSN 1335-2393.