VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Telerescuer
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Akademik - univerzitní časopis VŠB-TU Ostrava
Autoři:

Novák Petr

Kot Tomáš

Rok vydání: 2017
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Kot, T. Telerescuer. Akademik - univerzitní časopis VŠB-TU Ostrava. 2017, roč. 2017, č. 1, s. 9-9. ISSN 1213-8916.