VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Application of Virtual Reality in Teleoperation of the Military Mobile Robotic System TAROS
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: International Journal of Advanced Robotic Systems
Autoři:

Kot Tomáš

Novák Petr

Rok vydání: 2018
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus 
DOI: 10.1177/1729881417751545
Scopus EID: 2-s2.0-85041424112
WOS a.n.: 000419851100001
Impact Factor:  IF = 0.952 
Kvartil, pořadí časopisu:  Q4 (23/26) 
Najít na JCR: International Journal of Advanced Robotic Systems

Bibliografická citace:

Kot, T., Novák, P. Application of Virtual Reality in Teleoperation of the Military Mobile Robotic System TAROS. International Journal of Advanced Robotic Systems. 2018, vol. 15, issue 1. ISSN 1729-8814.