VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Application of Augmented Reality in Mobile Robot Teleoperation
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2017, Lecture Notes in Computer Science
Autoři:

Kot Tomáš

Novák Petr

Babjak Ján

Rok vydání: 2018
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus 
DOI: 10.1007/978-3-319-76072-8_16
Scopus EID: 2-s2.0-85044084377
WOS a.n.: 000444831600016

Bibliografická citace:

Kot, T., Novák, P., Babjak, J. Application of Augmented Reality in Mobile Robot Teleoperation. In Modelling and Simulation for Autonomous Systems MESAS 2017, Lecture Notes in Computer Science. Vol 10756. Cham : Springer, 2018. pp 223-236. ISBN 978-3-319-76071-1.