VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Temperature Measurement of a Lining of a Casting Ladle
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Dudek R.

Marten T.

Novák Petr

Rok vydání: 2007
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Dudek, R., Marten, T., Novák, P. Temperature Measurement of a Lining of a Casting Ladle. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2007, vol. LIII, Mechanical series, no. 1, pp. 35-40. ISSN 1210–0471.