VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Evaluation of tensile test for specific polymer
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Applied Mechanics 2018
Autoři:

Machalla Vojtěch

Frydrýšek Karel

Mostýn Vladimír

Suder Jiří

Rok vydání: 2018
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Machalla, V., Frydrýšek, K., Mostýn, V., Suder, J. Evaluation of tensile test for specific polymer. In Applied Mechanics 2018. Myslovice : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. p. 81-86. 978-80-261-0766-8.