VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Implementation of Explosion Safety Regulations in Design of a Mobile Robot for Coal Mines
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied Sciences
Autoři:

Novák Petr

Kot Tomáš

Babjak Ján

Konečný Zdeněk

Moczulski W.

Rodriguez-lópez A.

Rok vydání: 2018
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus 
DOI: 10.3390/app8112300
Scopus EID: 2-s2.0-85056772622
WOS a.n.: 000451302800290
Impact Factor:  IF = 2.217 
Kvartil, pořadí časopisu:  Q2 (67/148) 
Najít na JCR: Applied Sciences

Bibliografická citace:

Novák, P., Kot, T., Babjak, J., Konečný, Z., Moczulski, W., Rodriguez-lópez, A. Implementation of Explosion Safety Regulations in Design of a Mobile Robot for Coal Mines. Applied Sciences. 2018, vol. 8, Issue 11 (special issue Advanced Mobile Robotics). ISSN 2076-3417.