VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Simulation Model of Polycarbonate Material for Additive Technology FDM
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Lipina Jan

Krys Václav

Mec Pavel

Rok vydání: 2018
Databáze:  DOI   Scopus 
DOI: 10.17973/MMSJ.2018_12_2018101
Scopus EID: 2-s2.0-85058653970
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Lipina, J., Krys, V., Mec, P. Simulation Model of Polycarbonate Material for Additive Technology FDM. MM Science Journal. 2018, December, pp. 2611-2615. ISSN 1805-0476.