VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Kinematics of Self-Reconfigurable Robotic System
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Trebuňa F.

Smrček J.

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2010
Databáze:  DOI 
DOI: 10.2478/v10147-011-0032-x
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Trebuňa, F., Smrček, J., Bobovský, Z. Kinematics of Self-Reconfigurable Robotic System. Acta Mechanica Slovaca. 2010, Roč. 14, č. 4, s. 36-41. ISSN 1335-2393.