VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF MODAL PARAMETERS BY DIGITAL IMAGE CORRELATION
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Modelling of Mechanical and Mechatronic systems 2011, September 20 – 22, 2011 Herľany, Slovak Republic
Autoři:

Huňady R.

Bobovský Zdenko

Hagara M.

Rok vydání: 2011
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Huňady, R., Bobovský, Z., Hagara, M. METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF MODAL PARAMETERS BY DIGITAL IMAGE CORRELATION. In Modelling of Mechanical and Mechatronic systems 2011, September 20 – 22, 2011 Herľany, Slovak Republic. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011, s 193-201.