VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Automatické zostavovanie pohybových rovníc a ich využitie pri optimalizácii zložitých mechatronických sústav
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: ATP Journal PLUS
Autoři:

Bobovský Zdenko

Hroncová D.

Gorlický M.

Rok vydání: 2012
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Bobovský, Z., Hroncová, D., Gorlický, M. Automatické zostavovanie pohybových rovníc a ich využitie pri optimalizácii zložitých mechatronických sústav. ATP Journal PLUS. 2012, 1, s. 22-26, ISSN 1336-5010.