VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Effect of step angle in inverse kinematics of serial chain robot
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: MMaMS 2011 : Modelling of Mechanical and Mechatronical Systems: proceedings of the 4th international conference: Herľany, Slovakia, 20. - 22. 9
Autoři:

Bobovský Zdenko

Jezný J.

Hroncová D.

Rok vydání: 2011
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Bobovský, Z., Jezný, J., Hroncová, D. Effect of step angle in inverse kinematics of serial chain robot. In MMaMS 2011 : Modelling of Mechanical and Mechatronical Systems: proceedings of the 4th international conference: Herľany, Slovakia, 20. - 22. 9. 1. vid. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 22-31. ISBN 978-80-553-0731-2.