VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název práce: Návrh robota s metamorfnou kinematickou štruktúrou
Druh publikace: Disertační práce
Autoři:

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2009
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Bobovský, Z. Návrh robota s metamorfnou kinematickou štruktúrou : disertační práce. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. - 172 s.