VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Pohybové simulácie samoprestaviteľného robotického systému MG v rôznych kinematických štruktúrach = The motion simulations of self-reconfigurable modular robotic system MG in different kinematic structures
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: MMaMS '2009
Autoři:

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2009
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Bobovský, Z. Pohybové simulácie samoprestaviteľného robotického systému MG v rôznych kinematických štruktúrach = The motion simulations of self-reconfigurable modular robotic system MG in different kinematic structures. In MMaMS '2009. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009, s. 565-567. ISBN 9788055302881.