VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: AFD008 [89246] Experimentálne meranie metamorfného robotického systému MG pri zmene veľkosti jadra modulu = The experimental measuring of self-reconfigurable modular robotic system MG with changing the size of module core
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: MMaMS '2009
Autoři:

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2009
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Bobovský, Z. AFD008 [89246] Experimentálne meranie metamorfného robotického systému MG pri zmene veľkosti jadra modulu = The experimental measuring of self-reconfigurable modular robotic system MG with changing the size of module core. In MMaMS '2009. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, SjF, 2009, s. 573-577. ISBN 9788055302881.