VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Brief Description and Application of Bodner-Partom Model
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: MMaMS 2011 : Modelling of Mechanical and Mechatronical Systems : proceedings of the 4th international conference : Herľany, Slovakia, 20. - 22. 9. 2011
Autoři:

Nohajová V.

Masláková K.

Staborská M.

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2011
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Nohajová, V., Masláková, K., Staborská, M., Bobovský, Z. Brief Description and Application of Bodner-Partom Model. In MMaMS 2011 : Modelling of Mechanical and Mechatronical Systems : proceedings of the 4th international conference : Herľany, Slovakia, 20. - 22. 9. 2011. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011, s. 339-343. ISBN 978-80-553-0731-2.