VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Chassis with omni-directional wheels
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2007
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Bobovský, Z. Chassis with omni-directional wheels. Acta Mechanica Slovaca. 2007, Roč. 11, č. 2-A/2007, s. 29-30. ISSN 1335-2393.