VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Self-reconfigurable modular robotic systems
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Bobovský, Z. Self-reconfigurable modular robotic systems. Acta Mechanica Slovaca. 2008, Roč. 12, č. 2-A, s. 75-80. ISSN 1335-2393.