VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Metodika návrhu modulu metamorfného robotického systému
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Smrček J.

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Smrček, J., Bobovský, Z. Metodika návrhu modulu metamorfného robotického systému. Acta Mechanica Slovaca. 2008, Roč. 12, č. 2-A, s. 571-576. ISSN 1335-2393.