VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Inovačné prístupy riešenia
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Strojárstvo
Autoři:

Smrček J.

Bobovský Zdenko

Friga P.

Rok vydání: 2009
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Smrček, J., Bobovský, Z., Friga, P. Inovačné prístupy riešenia. Strojárstvo. 2009, Roč. 13, č. 3, s. 62-63. ISSN 1335-2938.