VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Ventil v technickej praxi... ako na to
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: AT&P Journal
Autoři:

Tuleja P.

Perháč P.

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2010
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Tuleja, P., Perháč, P., Bobovský, Z. Ventil v technickej praxi... ako na to. AT&P Journal. 2010, Roč. 17, č. 5, s. 57-58. ISSN 1335-2237.