VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Cyclic Calculation of Inverse Kinematics for n-link Serial Mechanism
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Trebuňa F.

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2011
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Trebuňa, F., Bobovský, Z. Cyclic Calculation of Inverse Kinematics for n-link Serial Mechanism. Acta Mechanica Slovaca. 2011, Roč. 15, č. 3, s. 62-67. ISSN 1335-2393.