VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Využitie mechatronických subsystémov v automobilovom priemysle
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: ATP Journal
Autoři:

Miková L.

Kelemen M.

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2012
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Miková, L., Kelemen, M., Bobovský, Z. Využitie mechatronických subsystémov v automobilovom priemysle. ATP Journal. 2012, č. 1, s. 14-15. - ISSN 1335-2237.