VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Využitie modularity v konštrukcii kolesa podvozku servisného robota
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: ATP Journal
Autoři:

Bobovský Zdenko

Smrček J.

Rok vydání: 2012
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Bobovský, Z., Smrček, J. Využitie modularity v konštrukcii kolesa podvozku servisného robota. ATP Journal. 2012, Roč. 19, č. 2, s. 56-57. ISSN 1335-2237.