VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Self-Reconfigurable Modular Robotic System
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Bobovský Zdenko

Trebuňa F.

Smrček J.

Rok vydání: 2012
Databáze:  DOI 
DOI: 10.21496/ams.2012.024
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Bobovský, Z., Trebuňa, F., Smrček, J. Self-Reconfigurable Modular Robotic System. Acta Mechanica Slovaca. 2012, Roč. 16, č. 3, s. 6-10. ISSN 1335-2393.