VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Návrh modulu pre metamorfický robotický systém
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Automatizace výrobních strojů AVS/PMA 2007 : 1. Mezinárodní Ph.D. konference : Praha, 7.-8.2.2007
Autoři:

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2007
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Bobovský, Z. Návrh modulu pre metamorfický robotický systém. In Automatizace výrobních strojů AVS/PMA 2007 : 1. Mezinárodní Ph.D. konference : Praha, 7.-8.2.2007. Praha : ČVUT, 2007 P. 27-32. ISBN 9788001036600.