VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Príspevok k problematike riešenia metamorfických robotov
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: SKVS 2007
Autoři:

Smrček J.

Palko A.

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2007
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Smrček, J., Palko, A., Bobovský, Z. Príspevok k problematike riešenia metamorfických robotov. In SKVS 2007. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007, P. 80-83. - ISBN 9788070435984.