VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Model samorekonfigurovateľných servisných robotov
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Setkání kateder výrobních strojů a robotiky
Autoři:

Smrček J.

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Smrček, J., Bobovský, Z. Model samorekonfigurovateľných servisných robotov. In Setkání kateder výrobních strojů a robotiky. Brno : VUT, 2008 6 p. - ISBN 9788021437234.