VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Modal analysis of transport complex and drop tests of container for transport of spent nuclear fuel
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: EAN 2012 : proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis : Tábor, Czech Republic, 4. 6.- 7.6.2012
Autoři:

Trebuňa F.

Simčák F.

Huňady R.

Pástor R.

Bobovský Zdenko

Rok vydání: 2012
Databáze:  Web of Science   Scopus 
DOI:  
Scopus EID: 2-s2.0-84907303186
WOS a.n.: 000314083900072

Bibliografická citace:

Trebuňa, F., Simčák, F., Huňady, R., Pástor, R., Bobovský, Z. Modal analysis of transport complex and drop tests of container for transport of spent nuclear fuel. In EAN 2012 : proceedings of the 50th Annual Conference on Experimental Stress Analysis : Tábor, Czech Republic, 4. 6.- 7.6.2012. Praha : ČVUT, 2012 P. 1-8. - ISBN 978-80-01-05060-6.