VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Investigation of Snake Robot Locomotion Possibilities in a Pipe
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Symmetry
Autoři:

Virgala I.

Kelemen M.

Božek P.

Bobovský Zdenko

Hagara M.

Prada E.

Oščádal Petr

Varga M.

Rok vydání: 2020
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus 
DOI: 10.3390/SYM12060939
Scopus EID: 2-s2.0-85087441294
WOS a.n.: 000550813800001
Impact Factor:  IF = 2.645 
Kvartil, pořadí časopisu:  Q2 (29/71) 
Najít na JCR: Symmetry

Bibliografická citace:

Virgala, I., Kelemen, M., Božek, P., Bobovský, Z., Hagara, M., Prada, E., Oščádal, P., Varga, M. Investigation of Snake Robot Locomotion Possibilities in a Pipe. Symmetry. 2020, vol. 12, issue 6. e-ISSN 2073-3899.