VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Provoz a údržba RTP
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Burkovič Jan

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J. Provoz a údržba RTP. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2006. 95 s. ISBN 80-248-1222-3.