VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Robotization In Technology of Machining
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Burkovič Jan

Mihola Milan

Kot Tomáš

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J., Mihola, M., Kot, T. Robotization In Technology of Machining. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, pp. 77-82. ISSN 1335-2393.