VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Možnost robotizace při dělení materiálů
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: AT&P journal PLUS1
Autoři:

Burkovič Jan

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J. Možnost robotizace při dělení materiálů. AT&P journal PLUS1. 2006, s. 54-56. ISSN 1336-5010.