VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Creation of the rotational joint for the strength calculation purposes
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Konečný Zdeněk

Krys Václav

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z., Krys, V. Creation of the rotational joint for the strength calculation purposes. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, p. 243-247. ISSN 1335-2393.