VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Checking system of the dynamic stability of a vehicle
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Mostýn Vladimír

Kot Tomáš

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Mostýn, V., Kot, T. Checking system of the dynamic stability of a vehicle. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, no. 2-A, pp. 331-336. ISSN 1335-2393.