VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Increase of The Quality of Studies for a Bachelor´s Degrees
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Burkovič Jan

Burkovičová R.

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J., Burkovičová, R. Increase of The Quality of Studies for a Bachelor´s Degrees. Acta Mechanica Slovaca. 2006, vol. 10, pp. 71-76. ISSN 1335-2393.