VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Service robots for maintenance of greenery around roads and highways
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Burkovič Jan

Kot Tomáš

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J., Kot, T. Service robots for maintenance of greenery around roads and highways. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2006, vol. LII, Mechanical series, no. 1, pp. 9-14. ISSN 1210–0471.