VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Breakout prediction system
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Dudek R.

Novák Petr

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Dudek, R., Novák, P. Breakout prediction system. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2006, vol. LII, Mechanical series, no. 1, pp. 29-34. ISSN 1210–0471.