VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Control and stereovision subsystems for remote controlled mobile robot surveyor
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Novák Petr

Tvarůžka A.

Rok vydání: 2006
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Novák, P., Tvarůžka, A. Control and stereovision subsystems for remote controlled mobile robot surveyor. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2006, vol. LII, Mechanical series, no. 1, pp. 145-156. ISSN 1210–0471.