VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 42 závěrečných prací odpovídajících výběru:

1988/1989 - Magisterské studium

Petr Adamczyk

diplomová práce

Petr Adamczyk

Technická diagnostika výrobních agregátů s využitím mikropočítačů řady 8048/51

vedoucí: ?

Eva Barvíková

diplomová práce

Eva Barvíková

Dynamické vlastnosti teleoperátorů

vedoucí: ?

Tomáš Bujnoch

diplomová práce

Tomáš Bujnoch

Návrh řízení laboratorního objektu s využitím mikropočítačů

vedoucí: ?

Luděk Číhala

diplomová práce

Luděk Číhala

Školící a simulační kloubový robot

vedoucí: Ing. Vladimír Mlateček

Petr Čubok

diplomová práce

Petr Čubok

Návrh RTP výroby přepravek lahví a výstupní hlavice manipulátoru

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Tomáš Foniok

diplomová práce

Tomáš Foniok

Návrh manipulátoru RTP výroby přepravy lahví

vedoucí: ?

Ivana Hájovská

diplomová práce

Ivana Hájovská

Řízení značkovače bram na výběhovém úseku

vedoucí: ?

Ondřej Halška

diplomová práce

Ondřej Halška

Návrh ASŘ v Tesle Ostrava-Zábřeh

vedoucí: ?

Marek Haša

diplomová práce

Marek Haša

Použití mikropočítače při vícekriteriálním rozhodování

vedoucí: ?

Václav Herman

diplomová práce

Václav Herman

Mikropočítačový měřící systém pro úhelné úpravny

vedoucí: ?

Luděk Hermann

diplomová práce

Luděk Hermann

Mikropočítačové řízení integrovaného uzlu flotace na uhelné úpravně

vedoucí: ?

Ivan Honzák

diplomová práce

Ivan Honzák

Projektování a simulace robotizovaných pracovišť s využitím počítače

vedoucí: ?

Martin Horák

diplomová práce

Martin Horák

Automatizovaný zavážecí vozík

vedoucí: ?

Jana Jirková

diplomová práce

Jana Jirková

Využití expertních systémů pro technickou diagnostiku

vedoucí: ?

Libor Kačmář

diplomová práce

Libor Kačmář

Aplikace výpočetní techniky pro experimentální identifikaci

vedoucí: ?

Vladimír Klega

diplomová práce

Vladimír Klega

Využití osobního počítače ve statické optimalizaci

vedoucí: ?

Libor Klement

diplomová práce

Libor Klement

Automatizace plnicí stanice chladírenských médií v k.p. Zbrojovka Vyškov

vedoucí: ?

Pavel Kotrbatý

diplomová práce

Pavel Kotrbatý

Simulace diskrétních dynamických systémů na osobním mikropočítači

vedoucí: ?

Julius Kovačík

diplomová práce

Julius Kovačík

Lokální předzpracování dat v ASŘ P v PAL Kroměříž

vedoucí: ?

Jiří Kubala

diplomová práce

Jiří Kubala

Návrh manipulátoru RTP výroby pazdeřových desek

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Vladislav Kuchař

diplomová práce

Vladislav Kuchař

Řídicí systém PRaM s využitím mikropočítače řady 8051

vedoucí: ?

Petr Kundrát

diplomová práce

Petr Kundrát

Návrh regulace laboratorní nuflové pece v úzkém toleračním pásmu

vedoucí: ?

Milan Machač

diplomová práce

Milan Machač

Simulace spojitých dynamických systémů na osobním počítači

vedoucí: ?

Petr Marek

diplomová práce

Petr Marek

Optoelektron. přibližovací senzor robotu

vedoucí: ?

Dana Marková

diplomová práce

Dana Marková

Využití osobních počítačů ve výuce základů kybernetiky a testování posluchačů

vedoucí: ?

Tomáš Mazurek

diplomová práce

Tomáš Mazurek

Stabilita lineárních dynamických systémů

vedoucí: ?

Petr Mrhač

diplomová práce

Petr Mrhač

Návrh robotizovaného pracovistě pro svařování kruhových a tvarovaných součástí pomocí robota

vedoucí: ?

Jaromír Musiol

diplomová práce

Jaromír Musiol

Návrh RTP pro paletizace osobních autokol v NHKG

vedoucí: Ing. Václav Džambík

Michal Návrat

diplomová práce

Michal Návrat

Řešení systémů automatické výměny výstupních hlavic robotů

vedoucí: ?

Jiří Pavelka

diplomová práce

Jiří Pavelka

Studie automatizovaného skladu plechu

vedoucí: ?

Jiří Sedlář

diplomová práce

Jiří Sedlář

Počítačová podpora analýzy a syntézy systémů řešení

vedoucí: ?

Jaroslav Sklenář

diplomová práce

Jaroslav Sklenář

Hierarchický diagnostický systém s využitím mikropoč. systému SAPI

vedoucí: ?

Zdeněk Sýkora

diplomová práce

Zdeněk Sýkora

Návrh řídicího systému jeřábového transrobotu

vedoucí: ?

Martin Šebík

diplomová práce

Martin Šebík

Návrh řídicího systému válcovacích stolic tratě pro válcování parabolických pružin

vedoucí: ?

Zdeněk Škrabal

diplomová práce

Zdeněk Škrabal

Optické vláknové senzory pro měření v těžkých provozec.

vedoucí: ?

Lubor Štětiar

diplomová práce

Lubor Štětiar

Manipulátor pro tryskání a nanášení ochranných povrchů

vedoucí: ?

Vladimír Tollerian

diplomová práce

Vladimír Tollerian

Automat. oběžný regálový zásobník tyčového materiálu

vedoucí: ?

Arnošt Tvrdý

diplomová práce

Arnošt Tvrdý

Bezzáražkové zastavování bram v pecním úseku pásové tratě

vedoucí: ?

Ivo Ulrich

diplomová práce

Ivo Ulrich

Návrh ukládání a balení trubek do profilu šestihranu

vedoucí: ?

Karel Vachutka

diplomová práce

Karel Vachutka

Analytická identifikace technologických procesů

vedoucí: ?

Roman Vondrák

diplomová práce

Roman Vondrák

Návrh řízení jeřábového transrobotu v návaznosti na ASŘ skladu

vedoucí: ?

Libor Zámecký

diplomová práce

Libor Zámecký

Programové vybavení laboratorního informačního systému

vedoucí: ?