VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeno celkem 54 závěrečných prací odpovídajících výběru:

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2005/2006

2004/2005

2003/2004

René Kufa

diplomová práce

René Kufa

Návrh pracoviště svařování opěrky hlavy sedadla automobilu a konstrukční řešení jeho periferií

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

2002/2003

Vít Blažej

diplomová práce

Vít Blažej

Návrh kloubového robotu s motory v základu

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Zbyněk Brázdil

diplomová práce

Zbyněk Brázdil

Inovace vybraného produktu mateřské firmy

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Petr Chládek

diplomová práce

Petr Chládek

Návrh automatického pracoviště Autopal

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

David Masteš

diplomová práce

David Masteš

Návrh automatického pracoviště Autopal

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

2001/2002

Hynek Beneš

diplomová práce

Hynek Beneš

Návrh polohovacího manipulátoru pro audiosystém

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Lukáš Trubač

diplomová práce

Lukáš Trubač

Návrh modulárních struktur průmyslových i servisních robotů

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

2000/2001

P. Brožek

diplomová práce

P. Brožek

Návrh a konstrukční řešení kloubového robotu (typ ruka, motory v základu, rozpojení kloubů)

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

R. Slavík

diplomová práce

R. Slavík

Návrh a konstrukční řešení robotu na čištění fasád

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1999/2000

Boleslav Kristen

diplomová práce

Boleslav Kristen

Nástroje a prostředky pro návrh robotů

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Dalimil Kryza

diplomová práce

Dalimil Kryza

Návrh a konstrukční řešení akčního subsystému mobilního robotu pro destrukční činnosti

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1998/1999

Jiří Bělák

diplomová práce

Jiří Bělák

Návrh a konstrukční řešení robotu pro destrukční činnosti při likvidaci jaderných zařízení

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Miroslav Hrádek

diplomová práce

Miroslav Hrádek

Návrh a konstrukční řešení kráčejícího robotu

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1997/1998

Petr Lerach

diplomová práce

Petr Lerach

Návrh pracoviště pro lepení a svařování komplexního výrobku z plastů jako součást PVS v Centru robotiky VŠB – TU Ostrava

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Jan Tovaryš

diplomová práce

Jan Tovaryš

Metodika navrhování akčního systému kráčejících robotů

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1996/1997

Michal Kedziera

diplomová práce

Michal Kedziera

Metodika počítačové podpory návrhu úchopných mechanických efektorů průmyslových robotů

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Radim Služy

diplomová práce

Radim Služy

Metody analýzy konstrukčních parametrů průmyslových robotů pro zvýšení jejich výkonnosti a optimalizaci s využitím počítačové podpory

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Marek Teichman

diplomová práce

Marek Teichman

Navrhování modulárních konstrukcí průmyslových robotů s využitím prostředků počítačové podpory

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1995/1996

Martin Krátký

diplomová práce

Martin Krátký

Navrhněte manipulátor s pneumatickými pohony, s cylindrickým souřadnicovým systémem jako náhradu manipulátoru

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1994/1995

René Klaczak

diplomová práce

René Klaczak

Destrukční a sanační robotizované systémy využívající technologie vodního vysokotlakého paprsku

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Petr Míl

diplomová práce

Petr Míl

Analýza možností počítačové podpory navrhování průmyslových robotů

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1992/1993

Pavel Hurník

diplomová práce

Pavel Hurník

Navrhování mechanických úchopných hlavic průmyslových robotů s využitím počítače

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Leoš Říčánek

diplomová práce

Leoš Říčánek

Příspěvek k metodice navrhování polohovacích subsystémů PR s využitím PC

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Jiří Václavek

diplomová práce

Jiří Václavek

Návrh modulárních konstrukcí průmyslových robotů a manipulátorů s využitím PC

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Jiří Zelenka

diplomová práce

Jiří Zelenka

Navrhování balancérů s využitím počítače

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1991/1992

Vladimír Kočur

diplomová práce

Vladimír Kočur

Navrhování mechanických hlavic s využitím počítače

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1990/1991

Jiří Havlík

diplomová práce

Jiří Havlík

Řešení automatizované linky na třídění dýh podle jakosti

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Radomír Kolář

diplomová práce

Radomír Kolář

Návrh RTP pro montáž komponent převodovek s využitím robotu typu SCARA

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Zdeněk Maléř

diplomová práce

Zdeněk Maléř

Řešení automatizované montáže hodinového strojku UHSQ

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Michal Obrusník

diplomová práce

Michal Obrusník

Řešení automatizovaného pracoviště povrchové úpravy čerpadel META

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Martin Pecina

diplomová práce

Martin Pecina

Návrh RTP broušení sloupů SH stojek

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1989/1990

René Číž

diplomová práce

René Číž

Návrh RTP pro manipulaci s ráfky autokol pro operaci pěchování

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Stanislav Máša

diplomová práce

Stanislav Máša

Návrh RTP pro obsluhu automatické linky AL-4-200 na výrobu vyvařovacích membrán

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Oto Šimek

diplomová práce

Oto Šimek

Návrh RTP lepení světlometů automobilů Favorit

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1988/1989

Petr Čubok

diplomová práce

Petr Čubok

Návrh RTP výroby přepravek lahví a výstupní hlavice manipulátoru

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Jiří Kubala

diplomová práce

Jiří Kubala

Návrh manipulátoru RTP výroby pazdeřových desek

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1987/1988

Jiří Goldman

diplomová práce

Jiří Goldman

Návrh RTP pro lepení světlometů (řešení vnitřní části)

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Petr Lonský

diplomová práce

Petr Lonský

RTP lepení vnějších částí světlometů v n.p. Autopal Nový Jičín

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1986/1987

Lubomír Horinka

diplomová práce

Lubomír Horinka

ATP pro lepení a manipulaci se světlomety v n.p. Autopal Nový Jičín

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

1985/1986

Ivo Hantl

diplomová práce

Ivo Hantl

Návrh manipulátoru pro odběr, zakládání k odvozu a skladování paket. důl. pažin zařazeného v závěru výrobně technologické linky

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.

Miroslav Hantl

diplomová práce

Miroslav Hantl

Návrh manipulátoru k odformování a paketování důl. pažin zařazeného do výrobní technologické linky

vedoucí: prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.