VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeny celkem 2 závěrečné práce odpovídající výběru:

2014/2015

Radim Strejček

bakalářská práce

Radim Strejček

Efektor školního robotu s pohonem SMA dráty

vedoucí: Ing. Pavel Dolejší

Martin Szotkowski

bakalářská práce

Martin Szotkowski

Návrh tiskové hlavy pro 3D tisk metodou FDM

vedoucí: Ing. Pavel Dolejší