VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Přehled diplomových a bakalářských prací studentů

Výběr

             

Vyhledávání

      

  Hledání se vždy provádí v diplomových i bakalářských pracech ze všech roků.

Nalezeny celkem 2 závěrečné práce odpovídající výběru:

2015/2016

Tomáš Vlček

bakalářská práce

Tomáš Vlček

Pásová jednotka mobilního robotu ARES

vedoucí: Ing. Matěj Gala

2014/2015