VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: The Influence of Annealing Temperature on Tensile Strength of Polylactic Acid
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Suder Jiří

Bobovský Zdenko

Zeman Zdeněk

Mlotek Jakub

Vocetka Michal

Rok vydání: 2020
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2020_11_2020048
Scopus EID: 2-s2.0-85096019503
WOS a.n.: 000590384500015
OBD ID: 286107612   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2020]  Digitální dvojčata robotických systémů a jejich verifikace II (SP2020/141)

Bibliografická citace:

Suder, J., Bobovský, Z., Zeman, Z., Mlotek, J., Vocetka, M. The Influence of Annealing Temperature on Tensile Strength of Polylactic Acid. MM Science Journal. 2020, issue November, pp. 4132-4137.