VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Ing. Zdeněk Zeman, Ph.D. – přehled publikací

Filtrování
Druh:Databáze:


Styl zobrazení

Nalezeno celkem 13 publikací odpovídajících výběru:

2023

Disertační práce

Zeman, Z. Automatizovaný návrh robotických ramen : disertační práce. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2023. 96 stran.

2022

Články v domácích časopisech

Mihola, M., Zeman, Z., Boleslavský, A., Bém, J., Pastor, R., Fojtík, D. Automation of Design of Robotic Arm. MM Science Journal. 2022, issue October, pp. 5876-5882. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS 

Zeman, Z., Mihola, M., Suder, J., Boleslavský, A. Automation of Partial Tasks in the Design of Robotic Arms. MM Science Journal. 2022, issue March, pp. 5513-5521. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Články v zahraničních časopisech

Pastor, R., Mihola, M., Zeman, Z., Boleslavský, A. Knowledge-Based Automated Mechanical Design of a Robot Manipulator. Applied Sciences. 2022, 12(12), 5897.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.747 (Q3) 

2021

Články v domácích časopisech

Mihola, M., Zeman, Z., Fojtík, D. Automation of the Design of the Cross-Section of the Manipulator Arms Profile. MM Science Journal. 2021, issue October, pp. 4863-4871. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Mihola, M., Zeman, Z., Fojtík, D. Research and Development of a Knowledge-Based Design System for Designing Selected Elements of Mechatronic Devices. MM Science Journal. 2021, issue December, pp. 5381-5390. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Zeman, Z., Mihola, M., Suder, J. Design of Algorithms for Automatic Selection of Drive Units for Mechatronic Devices. MM Science Journal. 2021, issue June, pp. 4362-4370. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Suder, J., Bobovský, Z., Mlotek, J., Vocetka, M., Zeman, Z., Šafář, M. Experimental Analysis of Temperature Resistance of 3D Printed PLA Components. MM Science Journal. 2021, issue March, pp. 4322-4327. ISSN 1803-3126.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Články v zahraničních časopisech

Suder, J., Bobovský, Z., Mlotek, J., Vocetka, M., Oščádal, P., Zeman, Z. Structural Optimization Method of a FinRay Finger for the Best Wrapping of Object. Applied sciences. 2021. 11(9), 3858.  DOI   Scopus   WoS   OBD   Impact 2.474 (Q3) 

2020

Články v domácích časopisech

Suder, J., Bobovský, Z., Zeman, Z., Mlotek, J., Vocetka, M. The Influence of Annealing Temperature on Tensile Strength of Polylactic Acid. MM Science Journal. 2020, issue November, pp. 4132-4137.  DOI   Scopus   WoS   OBD 

Příspěvky na domácích konferencích nebo seminářích

Suder, J., Machalla, V., Šafář, M., Heczko, D., Zeman, Z. Influence of Annealing Time on Tensile Strength and Change of Dimensions of PLA Samples Produced by Fused Filament Fabrication. In EAN 2020 58th conference on experimental stress analysis. Ostrava : VSB-TU Ostrava, 2020. pp. 476-482. ISBN 978-80-248-4451-0.  Scopus   OBD 

Machalla, V., Suder, J., Fojtík, F., Zeman, Z. Testing of Glued Joints on 3D Printed Flexible Materials Made by FFF Technology. In EAN 2020 58th conference on experimental stress analysis. Ostrava : VSB-TU Ostrava, 2020. pp. 302-307. ISBN 978-80-248-4451-0.  Scopus   OBD 

Příspěvky na mezinárodních konferencích nebo seminářích

Pastor, R., Huczala, D., Vysocký, A., Oščádal, P., Mlotek, J., Heczko, D., Zeman, Z., Široký, P. Modular Rover Design for Exploration and Analytical Tasks. In Lecture Notes in Computer Science. 2020. pp. 203-215. ISBN 9783030438890. ISSN 0302-2974.  DOI   Scopus   WoS   OBD