VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Testing of Glued Joints on 3D Printed Flexible Materials Made by FFF Technology
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: EAN 2020 58th conference on experimental stress analysis
Autoři:

Machalla V

Suder Jiří

Fojtík František

Zeman Zdeněk

Rok vydání: 2020
Databáze:  Scopus   OBD 
DOI:  
Scopus EID: 2-s2.0-85105906749
WOS a.n.:  
OBD ID: 286108392   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

Bibliografická citace:

Machalla, V., Suder, J., Fojtík, F., Zeman, Z. Testing of Glued Joints on 3D Printed Flexible Materials Made by FFF Technology. In EAN 2020 58th conference on experimental stress analysis. Ostrava : VSB-TU Ostrava, 2020. pp. 302-307. ISBN 978-80-248-4451-0.