VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Experimental Analysis of Temperature Resistance of 3D Printed PLA Components
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: MM Science Journal
Autoři:

Suder Jiří

Bobovský Zdenko

Mlotek Jakub

Vocetka Michal

Zeman Zdeněk

Šafář Michal

Rok vydání: 2021
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.17973/MMSJ.2021_03_2021004
Scopus EID: 2-s2.0-85102776943
WOS a.n.: 000634572700014
OBD ID: 286109438   (detail záznamu)
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2021]  Digitální dvojčata robotických systémů a procesů (SP2021/47)

Bibliografická citace:

Suder, J., Bobovský, Z., Mlotek, J., Vocetka, M., Zeman, Z., Šafář, M. Experimental Analysis of Temperature Resistance of 3D Printed PLA Components. MM Science Journal. 2021, issue March, pp. 4322-4327. ISSN 1803-3126.