VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Structural Optimization Method of a FinRay Finger for the Best Wrapping of Object
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Applied sciences
Autoři:

Suder Jiří

Bobovský Zdenko

Mlotek Jakub

Vocetka Michal

Oščádal Petr

Zeman Zdeněk

Rok vydání: 2021
Databáze:  DOI   Web of Science   Scopus   OBD 
DOI: 10.3390/app11093858
Scopus EID: 2-s2.0-85105394077
WOS a.n.: 000649889100001
OBD ID: 286109445   (detail záznamu)
Kvartil, Impact Factor:  Q3  IF = 2.474 
Vazba na projekty:

 [Mechatronika]  Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867)

 [SGS 2021]  Digitální dvojčata robotických systémů a procesů (SP2021/47)

Bibliografická citace:

Suder, J., Bobovský, Z., Mlotek, J., Vocetka, M., Oščádal, P., Zeman, Z. Structural Optimization Method of a FinRay Finger for the Best Wrapping of Object. Applied sciences. 2021. 11(9), 3858.